نویسنده = فرهادی، فایق
تعداد مقالات: 1
1. خاطره (فلاسک بستنی)

دوره 31، شماره 104، بهار 1399، صفحه 43-43

فایق فرهادی