نویسنده = دانشگاه علوم پزشکی، لرستان
تعداد مقالات: 3
1. اخبار دانشگاه علوم پزشکی لرستان

دوره 31، شماره 105، تابستان 1399، صفحه 90-92

لرستان دانشگاه علوم پزشکی


2. مانورهای آمادگی در برابر بلایا و حوادث

دوره 30، شماره 100، بهار 1398، صفحه 58-61

ویدا محمودیان؛ راضیه محمد واحدی؛ مسعود بهلولی؛ الهام شیخ آزادی؛ علی باقری


3. برنامه پیشگیری و کنترل بیماری فشارخون بالا

دوره 29، شماره 96، بهار 1397، صفحه 43-45

نازلی سلطانی؛ میترا آقامیرزایی؛ الهام شیخ آزادی؛ وجیهه شایسته شیران