نویسنده = مهرآرا، افسانه
تعداد مقالات: 3
1. یک تجربه (آرمین و کد555)

دوره 31، شماره 105، تابستان 1399، صفحه 26-26

افسانه مهرآرا؛ آرزو دادآفرید


2. آشنایی با نحوه چیدمان و نگهداری قفسه داروها

دوره 31، شماره 104، بهار 1399، صفحه 58-61

دکتر احسان عادلی؛ افسانه مهرآرا؛ داود علی پور؛ راضیه محمدواحدی؛ فاطمه کیانپور؛ فرازنه فرخیان


3. عفونت های آمیزشی

دوره 30، شماره 102، پاییز 1398، صفحه 52-57

فریبا فرید؛ افسانه مهرآرا؛ سیدروح اله قیامی