نویسنده = رحیم زاده، محمد
تعداد مقالات: 6
1. برنامه کاهش آسیب پذیری غیرسازه ای در بلایا

دوره 31، شماره 104، بهار 1399، صفحه 22-25

محمد رحیم زاده؛ رضا نیکوخصال؛ سیدابوطالب سیادتی نیا


2. خونریزی های غیر طبیعی رحمی

دوره 30، شماره 102، پاییز 1398، صفحه 22-24

محمد رحیم زاده؛ اقدس پرویزی؛ مریم مهرآبادی؛ اقدس ابریشم


3. بیماری‌های منتقله از آب و آموزش به خانوارها

دوره 29، شماره 98، پاییز 1397، صفحه 10-14

احمد رضا صبوحی؛ محمد رحیم زاده؛ عبدالحمید گوهری


4. زیکا (ZIKA)چیست؟

دوره 28، شماره 95، پاییز 1396، صفحه 66-67

سیدعلیرضا علوی؛ محمد رحیم زاده؛ راحیل امامی


5. نحوه کار با سامانه‌های نرم افزاری نظام شبکه

دوره 27، شماره 93، بهار 1395، صفحه 10-12

معصومه فرجی؛ پریوش شیری؛ حمید عالمی؛ محمد رحیم زاده


6. جدول شماره 90 و برندگان جدول و خودآزمایی شماره87

دوره 25، شماره 90، تابستان 1393، صفحه 94-95

زهرا محمدی؛ محمد رحیم زاده؛ دفتر فصلنامه بهورز