نویسنده = عزیز خانی، طاهره
تعداد مقالات: 5
1. آشنایی با وسایل استریل کننده و نحوه کاربرد (ضدعفونی-استریل)

دوره 30، شماره 102، پاییز 1398، صفحه 42-45

طاهره عزیزخانی؛ زهرا نوذری


2. آشنایی با پره‌اکلامپسی (مسمومیت حاملگی)

دوره 30، شماره 100، بهار 1398، صفحه 16-19

نایافت کریمی؛ طاهره عزیزخانی


3. خودمراقبتی در بهداشت خواب

دوره 29، شماره 98، پاییز 1397، صفحه 26-29

طاهره عزیزخانی؛ زهرا زهدی؛ میترا کلاهی؛ بدریه میری


4. خودمراقبتی و دندان سالم

دوره 29، شماره 96، بهار 1397، صفحه 12-15

سمیه فرهادی؛ سمیه کلبعلی؛ طاهره عزیزخانی


5. راه‌های افزایش تعهدکاری در کارکنان و مدیران

دوره 27، شماره 93، بهار 1395، صفحه 65-66

مرضیه اخباری؛ طاهره عزیز خانی؛ زهره صادقی