نویسنده = سلمانی، مریم
تعداد مقالات: 4
1. سواد سلامت

دوره 31، شماره 104، بهار 1399، صفحه 8-11

مهدیه برومند ثانی؛ مریم سلمانی؛ اسما شاکری؛ زهره نصراله زاده


2. نحوه ثبت بازرسی در سامانه جامع مدیریت بازرسی

دوره 30، شماره 102، پاییز 1398، صفحه 10-13

حمید جهاندخت مرعشی؛ فرزانه مازوچی؛ مریم سلمانی؛ اسما شاکری؛ دکتر مهدیه برومند


3. اختلال‌های روانپزشکی منجر به مصرف مواد در نوجوانان

دوره 29، شماره 98، پاییز 1397، صفحه 40-45

محبوبه عوض پور؛ سید حبیب الله تقوی زاده؛ اسما شاکری؛ دکترمهدیه برومند ثانی؛ مریم سلمانی؛ دکتر زهرا نیک اختر


4. تفکر نقاد؛ فراموش شده قرن 21

دوره 25، شماره 90، تابستان 1393، صفحه 76-77

دکترماه منیر نحوی زاده؛ علی بهرام نژاد؛ مریم سلمانی