نویسنده = حاجی پور، معصومه
تعداد مقالات: 2
1. آشنایی با اهمیت زایمان طبیعی و عوارض سزارین

دوره 30، شماره 101، تابستان 1398، صفحه 16-21

معصومه حاجی پور؛ مریم السادات شجاعی؛ رامش نشاط


2. آشنایی با نظام مراقبت از بیماری‌های واگیر

دوره 27، شماره 93، بهار 1395، صفحه 62-64

معصومه حاجی پور؛ مریم السادات شجاعی؛ کاظم حبیب زاده؛ طوبی خاقانی