نویسنده = ابوالهادی، سوسن
تعداد مقالات: 3
1. اخبار دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

دوره 31، شماره 106، پاییز 1399، صفحه 88-90

سوسن ابوالهادی


2. آشنایی با اخلاق حرفه‌ای در شغل بهورزی

دوره 30، شماره 100، بهار 1398، صفحه 6-9

حسن اکبر زاده؛ الهام میرزا حسینی؛ سوسن ابوالهادی


3. سرانه بهداشت در ایران و جهان

دوره 26، شماره 91، بهار 1394، صفحه 78-80

فربیا سعادتی؛ زهرا کهنوجی؛ سوسن ابوالهادی