نویسنده = اخبار دانشگاه علوم پزشکی، زنجان
تعداد مقالات: 8
1. تکنولوژی فکر(معرفی کتاب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1399

سعیده آهنکار


2. اخبار دانشگاه علوم پزشکی زنجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1399

کبری پیرمحمدلو


3. سناریوی مرگ کودک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1399

فاطمه عباسی


4. اخبار دانشگاه علوم پزشکی زنجان

دوره 31، شماره 105، تابستان 1399، صفحه 93-93

زنجان اخبار دانشگاه علوم پزشکی


5. مشکلات نظام ارجاع الکترونیک و راهکارهای حل آن

دوره 31، شماره 104، بهار 1399، صفحه 2-7

اعظم دهقانی اشکذری؛ زهرا حیدریان زاده؛ فرشته دانش نژاد؛ فاطمه شهرکی؛ حسین نخعی؛ دکتر حسن عبداله زاده


6. چگونه سخنران موفقی باشیم

دوره 30، شماره 102، پاییز 1398، صفحه 2-6

کبری پیر محمد لو؛ زینب جعفریان؛ مژگان ملکی؛ حسین نخعی؛ فاطمه شهرکی


7. خودمراقبتی در پیشگیری از خودکشی

دوره 29، شماره 98، پاییز 1397، صفحه 46-49

کبری پیرمحمدلو؛ دکتر زهرا نیک اختر


8. ادامه تحصیل بهورزان؛ ضرورت نظام سلامت

دوره 28، شماره 95، پاییز 1396، صفحه 9-10

کبری پیرمحمدلو