نویسنده = دهقانی اشکذری، اعظم
تعداد مقالات: 8
1. تکنولوژی فکر(معرفی کتاب)

دوره 31، شماره 106، پاییز 1399، صفحه 41-41

سعیده آهنکار


2. اخبار دانشگاه علوم پزشکی زنجان

دوره 31، شماره 106، پاییز 1399، صفحه 91-91

کبری پیرمحمدلو


3. سناریوی مرگ کودک

دوره 31، شماره 106، پاییز 1399، صفحه 80-80

فاطمه عباسی


4. اخبار دانشگاه علوم پزشکی زنجان

دوره 31، شماره 105، تابستان 1399، صفحه 93-93

زنجان اخبار دانشگاه علوم پزشکی


5. مشکلات نظام ارجاع الکترونیک و راهکارهای حل آن

دوره 31، شماره 104، بهار 1399، صفحه 2-7

اعظم دهقانی اشکذری؛ زهرا حیدریان زاده؛ فرشته دانش نژاد؛ فاطمه شهرکی؛ حسین نخعی؛ دکتر حسن عبداله زاده


6. چگونه سخنران موفقی باشیم

دوره 30، شماره 102، پاییز 1398، صفحه 2-6

کبری پیر محمد لو؛ زینب جعفریان؛ مژگان ملکی؛ حسین نخعی؛ فاطمه شهرکی


7. خودمراقبتی در پیشگیری از خودکشی

دوره 29، شماره 98، پاییز 1397، صفحه 46-49

کبری پیرمحمدلو؛ دکتر زهرا نیک اختر


8. ادامه تحصیل بهورزان؛ ضرورت نظام سلامت

دوره 28، شماره 95، پاییز 1396، صفحه 9-10

کبری پیرمحمدلو