نویسنده = پور محمد، فاطمه
تعداد مقالات: 3
1. پیشگیری از ناباروری

دوره 31، شماره 105، تابستان 1399، صفحه 52-89

فاطمه پور محمد؛ راضیه باقری پناه؛ رامش نشاط


2. فعالیت جسمانی در گروه های هدف

دوره 30، شماره 103، زمستان 1398، صفحه 34-38

دکتر مهرانه کاظمیان؛ نوید سوداگر امیری؛ فاطمه پورمحمد؛ راضیه باقری پناه؛ پریوش شیری؛ مهناز هاشم زاده


3. پیشگیری از سرطان‌های شایع در میانسالی

دوره 29، شماره 99، زمستان 1397، صفحه 52-61

نیر مردآزاد؛ رزیتا هاشمی؛ فاطمه پورمحمد؛ راضیه باقری پناه