نویسنده = فرح زاد، رضا
تعداد مقالات: 2
1. ترک دخانیات؛ یک مسؤولیت همگانی برای کنترل کرونا

دوره 31، شماره 105، تابستان 1399، صفحه 62-63

رضا فرح زاد


2. خودمراقبتی اصناف در ارتقای سلامت

دوره 26، شماره 91، بهار 1394، صفحه 50-52

علی اصغر حسنی یزدی؛ احمد علی قربانی