نویسنده = ندوشن، طاهره
تعداد مقالات: 2
1. غربالگری سرطان‌های شایع (کولورکتال، دهانه رحم، پستان)

دوره 29، شماره 98، پاییز 1397، صفحه 34-39

شیما دین پرور؛ اکرم آقایی؛ طاهره ندوشن؛ سمانه خاتمی


2. خودمراقبتی در سرطان پستان و راههای پیشگیری از آن

دوره 28، شماره 95، پاییز 1396، صفحه 39-42

عشرت فیروزی؛ رضیه زارع‌زاده؛ طاهره ندوشن