نویسنده = ناظران‌پور، فهیمه
تعداد مقالات: 5
1. بررسی نقش غذاهای ترا ریخته ها در امنیت غذایی و تغذیه ای

دوره 31، شماره 105، تابستان 1399، صفحه 12-16

صدیقه انصاری پور؛ مرجان منوچهری نائینی؛ فهیمه ناظران پور


2. راه‌های پیشگیری از کم‌خونی با تأکید برتغذیه

دوره 30، شماره 101، تابستان 1398، صفحه 30-35

انسیه فردی؛ سیده‌هاجر نبی پور املشی؛ پریوش شیری؛ فرزانه متین راد؛ فهیمه ناظران پور


4. نقش بهورز در اشاعه فرهنگ صحیح تغذیه در جامعه روستایی

دوره 26، شماره 92، پاییز 1394، صفحه 16-17

فهیمه ناظران پور


5. خودمراقبتی در تغذیه

دوره 26، شماره 91، بهار 1394، صفحه 57-62

فهیمه ناظران‌پور