نویسنده = میرزا حسینی، الهام
تعداد مقالات: 1
1. آشنایی با اخلاق حرفه‌ای در شغل بهورزی

دوره 30، شماره 100، بهار 1398، صفحه 6-9

حسن اکبر زاده؛ الهام میرزا حسینی؛ سوسن ابوالهادی