نویسنده = خدایی، دکتر غلامحسن
تعداد مقالات: 7
1. سرمقاله (سلامت را خودتان بسازید)

دوره 30، شماره 100، بهار 1398، صفحه 2-5

دکتر غلامحسن خدایی


2. سرمقاله (عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست)

دوره 29، شماره 96، بهار 1397، صفحه 2-2

دکتر غلامحسن خدایی


3. سرمقاله(مسؤولیت سلامتی با کیست؟)

دوره 28، شماره 95، پاییز 1396، صفحه 2-3

دکتر غلامحسن خدایی


4. سرمقاله «هنر شناخت مردم»

دوره 27، شماره 93، بهار 1395، صفحه 2-3

دکتر غلامحسن خدایی


5. سرمقاله (رعایت حق الناس؛ واجب فراموش شده)

دوره 26، شماره 91، بهار 1394، صفحه 2-3

دکتر غلامحسن خدایی


6. سی سال PHC(تجربه ای موفق برای تحول نظام سلامت)

دوره 24، شماره 87، بهار 1392، صفحه 2-3

دکتر غلامحسن خدایی


7. آشنایی با قواعد مقاله نویسی

دوره 24، شماره 87، بهار 1392، صفحه 71-72

دکتر غلامحسن خدایی؛ مهندس معصومه سعیدی