نویسنده = فرخی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. الگوسازی کارکنان نظام سلامت در سبک زندگی سالم در قالب مصاحبه

دوره 30، شماره 100، بهار 1398، صفحه 28-29

فاطمه فرخی؛ نفیسه بنایی نیاسر