نویسنده = حسن نژاد، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. انواع پیشگیری در بهداشت روان

دوره 30، شماره 100، بهار 1398، صفحه 30-34

فاطمه حسن نژاد؛ سیدعلیرضا علوی؛ بتول مسلمی زاده