نویسنده = علوی، سیدعلیرضا
تعداد مقالات: 2
1. انواع پیشگیری در بهداشت روان

دوره 30، شماره 100، بهار 1398، صفحه 30-34

فاطمه حسن نژاد؛ سیدعلیرضا علوی؛ بتول مسلمی زاده


2. زیکا (ZIKA)چیست؟

دوره 28، شماره 95، پاییز 1396، صفحه 66-67

سیدعلیرضا علوی؛ محمد رحیم زاده؛ راحیل امامی