نویسنده = کیوانلو شهرستانکی، مهندس نرجس
تعداد مقالات: 1
1. تبدیل اصولی اسلایدهای PowerPoint به اسناد Wordو برعکس

دوره 30، شماره 100، بهار 1398، صفحه 66-69

مهندس سید کاظم بحرینی؛ مهندس نرجس کیوانلو شهرستانکی