نویسنده = نخعی، حسین
تعداد مقالات: 3
1. مشکلات نظام ارجاع الکترونیک و راهکارهای حل آن

دوره 31، شماره 104، بهار 1399، صفحه 2-7

اعظم دهقانی اشکذری؛ زهرا حیدریان زاده؛ فرشته دانش نژاد؛ فاطمه شهرکی؛ حسین نخعی؛ دکتر حسن عبداله زاده


2. چگونه سخنران موفقی باشیم

دوره 30، شماره 102، پاییز 1398، صفحه 2-6

کبری پیر محمد لو؛ زینب جعفریان؛ مژگان ملکی؛ حسین نخعی؛ فاطمه شهرکی


3. نقش هماهنگی‌های بین بخشی و درون بخشی در حل معضلات سلامت منطقه

دوره 30، شماره 100، بهار 1398، صفحه 75-77

حسین نخعی؛ فاطمه شهرکی