نویسنده = مجیری، فهیمه
تعداد مقالات: 1
1. گوناگون

دوره 30، شماره 100، بهار 1398، صفحه 86-93

نغمه خلیلی‌راد؛ دلارام حلمی؛ فهیمه مجیری؛ روزیتا ایازی؛ ساعده عسگری؛ فرشته ابراهیمی