نویسنده = دع دع، مریم
تعداد مقالات: 1
1. اختلال عملکرد جنسی

دوره 30، شماره 101، تابستان 1398، صفحه 42-46

فریبا ایدنی؛ مریم دع دع؛ آذر قلی نژاد؛ عذرا درگاهی