نویسنده = قلی نژاد، آذر
تعداد مقالات: 2
1. اختلال عملکرد جنسی

دوره 30، شماره 101، تابستان 1398، صفحه 42-46

فریبا ایدنی؛ مریم دع دع؛ آذر قلی نژاد؛ عذرا درگاهی


2. فوریت‌ها: اختلال سطح هوشیاری

دوره 29، شماره 99، زمستان 1397، صفحه 67-69

مریم حیدری فرد؛ مریم مرادی؛ آذر قلی نژاد؛ عذرا درگاهی