نویسنده = شریفات، جعفر
تعداد مقالات: 1
1. سناریوی تلخ مرگ کودک 29 ماهه

دوره 30، شماره 101، تابستان 1398، صفحه 47-47

جعفر شریفات؛ امینه شریفات