نویسنده = میرزائی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. HIV ایدز با رویکرد جدید

دوره 30، شماره 101، تابستان 1398، صفحه 48-53

محمد میرزائی؛ الهام خاکباز الوندیان؛ مجتبی نظری؛ علی کردی