نویسنده = شهنوازی، مدینه
تعداد مقالات: 3
1. شیوه‌های مختلف رفتار با کودک در موقعیت‌های مختلف

دوره 30، شماره 101، تابستان 1398، صفحه 54-58

دکتر مریم چگینی؛ مدینه شهنوازی؛ نورمحمد رییسی؛ دکتر محمدرضا کلکو؛ راحله حسینی


2. خودمراقبتی در سالمندی

دوره 29، شماره 99، زمستان 1397، صفحه 14-17

مدینه شهنوازی؛ منصور بامری؛ فرهاد رحیمی؛ فرشته غلامی


3. چگونگی انتقال اخبار ناگوار به دیگران

دوره 29، شماره 97، تابستان 1397، صفحه 40-43

صدیقه رواتی؛ صفیه فقانی؛ مدینه شهنوازی؛ منصور بامری