نویسنده = رستمی، فضه
تعداد مقالات: 3
1. ضرورت و اهمیت غربالگری سلامت روان در مراقبت ها

دوره 31، شماره 104، بهار 1399، صفحه 26-31

زهره ساجد؛ دکتر وصال شبانیانی؛ فضه رستمی


2. فضای مجازی و تأثیرات آن برخانواده

دوره 30، شماره 101، تابستان 1398، صفحه 60-62

مژگان اسماعیلی؛ نرگس سیدی؛ فضه رستمی


3. آشنایی با تفاوت‌های فردی زوج‌ها

دوره 25، شماره 90، تابستان 1393، صفحه 48-50

فضه رستمی؛ مریم السادات هاشمی پور