نویسنده = پورمحسنی، ملینا
تعداد مقالات: 3
1. با آفلاتوکسین ها وآثار زیانبار آنها آشنا شوید

دوره 31، شماره 105، تابستان 1399، صفحه 71-71

ملینا پورمحسنی


2. بریده ای از کتاب «اثر مرکب»

دوره 31، شماره 105، تابستان 1399، صفحه 72-73

طیبه کوهی


3. اخبار دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دوره 31، شماره 105، تابستان 1399، صفحه 85-85

گیلان اخبار دانشگاه علوم پزشکی