نویسنده = مازوچی، فرزانه
تعداد مقالات: 1
1. نحوه ثبت بازرسی در سامانه جامع مدیریت بازرسی

دوره 30، شماره 102، پاییز 1398، صفحه 10-13

حمید جهاندخت مرعشی؛ فرزانه مازوچی؛ مریم سلمانی؛ اسما شاکری؛ دکتر مهدیه برومند