نویسنده = شیرزادی، ارسلان
تعداد مقالات: 1
1. نظام مراقبت وقوع و پیامدهای بلایا (شناسایی مخاطرات DSS)

دوره 30، شماره 102، پاییز 1398، صفحه 34-37

ارسلان شیرزادی؛ فرحناز شکارچی