نویسنده = قیامی، سیدروح اله
تعداد مقالات: 1
1. عفونت های آمیزشی

دوره 30، شماره 102، پاییز 1398، صفحه 52-57

فریبا فرید؛ افسانه مهرآرا؛ سیدروح اله قیامی