نویسنده = مروتی، سعدیه
تعداد مقالات: 2
1. معرفی کتاب (رونمایی از کتاب« زندگی روی گسلهای جوان»)

دوره 30، شماره 100، بهار 1398، صفحه 35-35

عظیم آزادی؛ سعدیه مروتی


2. مرکز آموزش بهورزی و آموزش‌های اثربخش

دوره 27، شماره 93، بهار 1395، صفحه 68-70

سعدیه مروتی؛ فرحناز شکارچی؛ ویدا هاشمیان