نویسنده = رزازی، عطیه
تعداد مقالات: 2
1. انواع کربوهیدرات ونقش آن ها در برنامه غذایی با توجه به گروه های هدف

دوره 31، شماره 104، بهار 1399، صفحه 18-21

مرضیه رضایی؛ سیمین ابوالقاسمی؛ عطیه رزازی؛ خدیجه السادات حسینی


2. اعجاز خوراکی‌ها

دوره 29، شماره 98، پاییز 1397، صفحه 72-75

عطیه رزازی؛ مریم محمدی؛ سپیده مهدیخانی