نویسنده = سوداگر امیری، نوید
تعداد مقالات: 2
1. فعالیت جسمانی در گروه های هدف

دوره 30، شماره 103، زمستان 1398، صفحه 34-38

دکتر مهرانه کاظمیان؛ نوید سوداگر امیری؛ فاطمه پورمحمد؛ راضیه باقری پناه؛ پریوش شیری؛ مهناز هاشم زاده


2. فرسودگی شغلی در بهورزان

دوره 28، شماره 95، پاییز 1396، صفحه 16-17

نوید سوداگر امیری؛ رؤیا منتظری