نویسنده = پریشان کردیانی، طاهره
تعداد مقالات: 1
1. دیابت نوع1: شیرینی دردناک کودکان

دوره 30، شماره 103، زمستان 1398، صفحه 40-45

حمیده اباذری؛ طاهره پریشان کردیانی