نویسنده = محمد واحدی، راضیه
تعداد مقالات: 5
1. اخبار دانشگاه علوم پزشکی مراغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1399

راضیه محمدواحدی


2. آشنایی با نحوه چیدمان و نگهداری قفسه داروها

دوره 31، شماره 104، بهار 1399، صفحه 58-61

دکتر احسان عادلی؛ افسانه مهرآرا؛ داود علی پور؛ راضیه محمدواحدی؛ فاطمه کیانپور؛ فرازنه فرخیان


3. مانورهای آمادگی در برابر بلایا و حوادث

دوره 30، شماره 100، بهار 1398، صفحه 58-61

ویدا محمودیان؛ راضیه محمد واحدی؛ مسعود بهلولی؛ الهام شیخ آزادی؛ علی باقری


4. خود مراقبتی اجتماعی

دوره 29، شماره 98، پاییز 1397، صفحه 8-9

ثمانیه حق گشایی؛ راضیه محمد واحدی؛ صغری حجازی


5. ارتقای کیفیت خدمات در خانه های بهداشت

دوره 28، شماره 95، پاییز 1396، صفحه 11-13

مقصود امیر پور؛ راضیه محمد واحدی؛ بهمن گلزارخجسته؛ الهام خاکباز الوندیان