نویسنده = مصطفوی، سعیده سادات
تعداد مقالات: 1
1. نشانگان اقدام بموقع (شناسایی علایم اختلالات روان‌پزشکی....)

دوره 30، شماره 103، زمستان 1398، صفحه 59-63

سعیده سادات مصطفوی؛ سیما جلالی