نویسنده = خیری، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. گوناگون(آسانسور ونکات ایمنی آسانسور)

دوره 30، شماره 103، زمستان 1398، صفحه 94-95

فاطمه خیری؛ فخری جوادی