نویسنده = درخشان، محمدحسن
تعداد مقالات: 1
1. نظام ارجاع الکترونیک و اهمیت آن در مراقبت‌های بهداشتی

دوره 29، شماره 99، زمستان 1397، صفحه 6-9

فاطمه صوفی کریمی؛ محمدحسن درخشان؛ سیدمحمد حسینی