نویسنده = سرحدی، زینب
تعداد مقالات: 1
1. نقش مهارت‌های ارتباطی در غربالگری بیماری‌های اعصاب و روان

دوره 29، شماره 99، زمستان 1397، صفحه 18-21

راحله رضایی؛ سیده معصومه کاظمی؛ زینب سرحدی؛ مریم نامجو باغینی