نویسنده = سبزه خواه مطلق، نسرین
تعداد مقالات: 1
1. آشنایی با علایم و درمان بیماران مبتلا به تپش و ناراحتی قلبی

دوره 29، شماره 99، زمستان 1397، صفحه 70-71

فاطمه کریمی؛ نسرین سبزه خواه مطلق؛ سیما جلالی