نویسنده = حجازی، صغری
تعداد مقالات: 3
1. خود مراقبتی اجتماعی

دوره 29، شماره 98، پاییز 1397، صفحه 8-9

ثمانیه حق گشایی؛ راضیه محمد واحدی؛ صغری حجازی


2. نگاهی به روشها و اهداف یادگیری الکترونیک

دوره 29، شماره 97، تابستان 1397، صفحه 10-14

فریبا ایدنی؛ لفته سیاحی؛ معصومه پرهیزکار صفدرآبادی؛ صغری حجازی


3. مشارکت‌های جمعی در توسعه خودمراقبتی

دوره 26، شماره 91، بهار 1394، صفحه 53-56

صغری حجازی؛ دکتر مهدی قلیان اول