نویسنده = صبوحی، احمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. بیماری‌های منتقله از آب و آموزش به خانوارها

دوره 29، شماره 98، پاییز 1397، صفحه 10-14

احمد رضا صبوحی؛ محمد رحیم زاده؛ عبدالحمید گوهری