نویسنده = دین پرور، شیما
تعداد مقالات: 2
1. غربالگری سرطان‌های شایع (کولورکتال، دهانه رحم، پستان)

دوره 29، شماره 98، پاییز 1397، صفحه 34-39

شیما دین پرور؛ اکرم آقایی؛ طاهره ندوشن؛ سمانه خاتمی


2. جدول شماره 96

دوره 29، شماره 96، بهار 1397، صفحه 94-94

شیما دین پرور