نویسنده = آقایی، اکرم
تعداد مقالات: 1
1. غربالگری سرطان‌های شایع (کولورکتال، دهانه رحم، پستان)

دوره 29، شماره 98، پاییز 1397، صفحه 34-39

شیما دین پرور؛ اکرم آقایی؛ طاهره ندوشن؛ سمانه خاتمی