نویسنده = نیک اختر، دکتر زهرا
تعداد مقالات: 3
1. سلامت روان دردوران بارداری

دوره 31، شماره 104، بهار 1399، صفحه 12-17

فریبا جندقی؛ مریم سعیدی نیک؛ شهناز هدایتی؛ دکتر زهرا نیک اختر


2. اختلال‌های روانپزشکی منجر به مصرف مواد در نوجوانان

دوره 29، شماره 98، پاییز 1397، صفحه 40-45

محبوبه عوض پور؛ سید حبیب الله تقوی زاده؛ اسما شاکری؛ دکترمهدیه برومند ثانی؛ مریم سلمانی؛ دکتر زهرا نیک اختر


3. خودمراقبتی در پیشگیری از خودکشی

دوره 29، شماره 98، پاییز 1397، صفحه 46-49

کبری پیرمحمدلو؛ دکتر زهرا نیک اختر