نویسنده = امامی، راحیل
تعداد مقالات: 3
1. HIV؛ تشخیص سریع و درمان بموقع

دوره 29، شماره 98، پاییز 1397، صفحه 50-53

مژگان ثابت؛ راحیل امامی؛ فاطمه قرائتی


2. فرآیند تغییر رفتار در بیماران قلبی‌عروقی

دوره 28، شماره 95، پاییز 1396، صفحه 34-36

راحیل امامی؛ فهیمه هرمزی


3. زیکا (ZIKA)چیست؟

دوره 28، شماره 95، پاییز 1396، صفحه 66-67

سیدعلیرضا علوی؛ محمد رحیم زاده؛ راحیل امامی