نویسنده = رضوی اصل، مهندس سید محمدحسن
تعداد مقالات: 1
1. معاینه‌های سلامت شغلی را جدی بگیرید

دوره 29، شماره 98، پاییز 1397، صفحه 54-57

مهندس سید محمدحسن رضوی اصل؛ دکتر حمیدرضا صابری؛ مهندس رسول لسان