نویسنده = پرهیزکار صفدرآبادی، معصومه
تعداد مقالات: 2
1. آموزش پیش از ازدواج

دوره 29، شماره 98، پاییز 1397، صفحه 62-65

خاطره بره‌مقدم؛ معصومه پرهیزکار صفدرآبادی


2. نگاهی به روشها و اهداف یادگیری الکترونیک

دوره 29، شماره 97، تابستان 1397، صفحه 10-14

فریبا ایدنی؛ لفته سیاحی؛ معصومه پرهیزکار صفدرآبادی؛ صغری حجازی